USERISK ZA PRIHODNOST

Povežite vse podatke na eno točko (API) - SAP, PM IT rešitve, poročila, zunanji podatki.

Čelni (Front end) prikaz je prilagojen porabniku, nivoju ali potrebi združevanja podatkov. Na enem ekranu enostavno sledite svojim ključnim kazalnikom (KPI), pridobite napredna poročila, sledite opredeljenim tveganjem v realnem času, sprejmite ustrezne korektivne aktivnosti in preglejte analizo P&L.

Enostavno in hitro vzpostavite katalog tveganj. UseRisk ima integriranih nekaj osnovnih katalogov tveganj (projektno vodenje, finance, investicije,…) s prednastavljenimi ponderji (utežmi) in korektivnimi ukrepi. Uvoz in izvoz xls preglednic tveganj in ostalih podrobnosti v minuti.

Sprejmite boljše, hitrejše, bolj informirane in opolnomočene odločitve - z uporabo podatkov in matematičnih modelov, strojnega učenja in umetne inteligence - na podlagi vzpostavljenega kataloga ukrepov za zmanjševanje tveganj, avtomatizirano spremljajte predlagane ukrepe v realnem času in se na z njihovo pomočjo izognite proračunskih izgubam, zastojem v nabavi ali zastojem v izvedbi projektov. Enostavno ocenite svoje končne rezultate v smislu denarja, časa, ČV in KPI’jev kadarkoli na objektiven in dodobra predvidljiv način.

SPREMENITE TVEGANJA
V PRILOŽNOSTI IN JIH IZKORISTITE

PREDNOSTI

Ob uvedbi je osnovna konfiguracija že postavljena, kar vam omogoča hiter pričetek uporabe, obenem pa ima vgrajen preprost način nadaljnje konfiguracije glede na vaše potrebe. Zaradi dinamičnosti in enostavnega načina upravljanja uporabnikov ter tveganj, omogoča enostavno vključitev vseh deležnikov znotraj podjetja ali organizacije (vodstvo in zaposleni) - znotraj katere koli organizacijske strukture. Pogled je prilagojen na različne naprave (mobitel, tablica, prenosni računalnik, ipd.). Razpolagajte tudi z mobilno aplikacijo, s katero je pokrita dodatna funkcionalnost rešitve, ki omogoča hitro in enostavno kreiranje tveganj ter nadzor na tveganji, ko to nastane oz. se zazna.

Opredelite strategijo in cilje za doseganje uspešnosti, skladnosti in vodenja procesov obvladovanja tveganj in razvoja priložnosti. To ne pomeni več le zbiranja in analize podatkov, osnova so že vnaprej določena merila, usmeritve in aktivnosti. Omogoča vam oceniti pozitivne finanče učinke opredeljenih priložnosti in celotnega dobička ali izgube pri obvladovanju tveganj (analiza dobička in izgube).

Aplikacijo uporabljajte ne glede na velikost, tip ali strukturo vaše organizacije. Upravljajte tveganja na različne načine: znotraj organizacijske strukture, projektov, procesov, standardov ali regulative. Omogoča celosten pristop k popolni integraciji procesov upravljanja s tveganji skladno s sprejeto strategijo vašega podjetja, ter podpira sledenje ocen stroškov, sledi življenjskim ciklom procesov in uspešnosti vaše celotne ekipe.

Vir informacij niso samo stroji in senzorji, temveč tudi povezani sistemi, internet stvari - IoT in zaposleni v podjetju. Integracija različnih virov podatkov vzpodbuja krepitev kulture upravljanja tveganj in priložnosti v vašem podjetju. Pri procesih obvladovanj tveganj in razvoja priložnosti vključuje zaposlene v skladu z njihovo vlogo v procesu, odgovornostjo in organizacijsko strukturo podjetja.

Z integriranima metodologijama tveganja - COSCO in PMI, ter možnostjo vključitve katere koli želene ali izbrane metodologije upravljanja tveganj, nevidno vpeljuje želene okvire delovanja v procesu upravlja tveganj med vaše zaposlene in skrbi za skladnost njihovega dela v procesih obvladovanja tveganj.

Deluje v oblaku in uporablja integrirane ali povezane sisteme umetne inteligence in strojnega učenja, ter internet stvari – IoT, deluje pa lahko tudi kot samostojna rešitev, delujoča na informacijski infrastrukturi podjetja ali organizacije. V obeh primerih se enostavno integrira z drugimi poslovnimi sistemi – ne glede na uporabljene platforme in naprave. Rešitev je intuitivna, enostavna za nastavitev in prilagajanje.

Samodejno sledi in analizira podatke iz različnih virov (senzorji, oprema, stroji, zgradbe, promet, spletni podatki, borze, zakonodaja, družbeni mediji itd.). Na osnovi njihovega trenutnega stanja, vgrajeni napredni algoritmi v realnem času predvidijo nova nastajajoča tveganja in porajajoče se priložnosti. Moduli so lahko prilagojeni najrazličnejšim organizacijskim strukturam in panogam, kot so IT, finančne storitve, avtomobilska industrija, telekomunikacije, zdravstvo idr.

Izredno prilagodljiva, napredna, inovativna rešitev za učinkovito in centralizirano uporabniško izkušnjo za upravljanje in nadzor vseh tveganj in priložnosti v podjetju. UseRisk omogoča podroben uvid v vsa tveganja in priložnosti na ravni podjetja ali organizacije in podpira vse procese, ki jih je mogoče upravljati in nadzorovati – ima arhitekturo več nivojev (storitve, izvedba, srednje vodstvo, najvišje vodstvo itd.) in več dimenzij (finance, kadri, projekti, podprojekti itd.). Pregled je združen glede na potrebe posameznikov (s KPI-ji, opozorili, poročili itd.), združeni podatki pa so prikazani glede na vloge zaposlenih ali pooblastila oz. dovoljenja.
OBVLADUJTE TVEGANJA-
IZKORISTITE PRILOŽNOStI TAKOJ,
VEDNO IN POVSOD
Preverite, katere funkcije, analize in dodane vrednosti omogoča uporaba UseRisk.
KARAKTERISTIKE
NE TVEGAJTE (PRE)VEČ